DGPRAEC

Praxisklinik Grünwald

089 / 64 95 77 77

mail@aesthetischechirurgie-muenchen.com

Kontaktieren Sie uns gerne für ein Informationsgespräch.

Vampire Lift

Google Plus Twitter YouTube Facebook Instagram
Header Image

Kulak kepçesi düzeltme / Kulak yatırma

En sık uygulanan kulak kepçesi düzeltme opersyonu kepçe kulakların yatırılmasıdır. Kepçe kulaklar, ilgili kişiler için genellikle sadece bir estetik problemi değil, psiko-sosyal bir sorundur. Özellikle çocukluk çağında kepçe kulaklar alay konusu olabilir ve hatta en kötü durumda psikolojik sorunlara yol açabilir. Bunu engellemek için çocuğunuzun iyiliği açısından bu kulak deformasyonunun okula başlamadan önce düzeltilmesi tavsiye edilir.

Kepçe kulaklar/kulak memesi deformasyonları genellikle kıkırdak dokunun hatalı gelişimi sonucu oluşur. Bu durumda genellikle kulakların ana kıvrımı (antiheliks olarak da adlandırılır) çok az belirgindir ya da tamamen eksiktir. Ancak bazen büyüme sonucu da kulak düzeltme ve yatırma gerektiren kıkırdak malformasyonları oluşabilir.

Cerrahi bir kulak yatırma müdahalesinde kulak kepçesinin arkasından açılan bir kesikle kıkırdak ortaya çıkarılır. Bu kıkırdak genellikle yeniden şekillendirilebilecek ölçüde inceltilir. İstenen şekle ulaşıldığında bu şekil dikişlerle sabitlenir. Kesi seyri kulak kepçesinin arkasında bulunduğu için iz görünmez.

Düzeltme için bu tekniğin tek başına yetersiz kaldığı durumlarda, daha geniş kapsamlı bir şekil değişikliği için (örn. kulak kepçesi küçültme) bu kesik üzerinden başka operasyon opsiyonları da mümkündür.

Kulak kepçesi şeklini düzeltme ve kulakların yatırılması işlemi yetişkinlerde lokal anestezi ve 5 yaşın üzerindeki çocuklarda genel narkoz ile gerçekleştirilebilir.

Ameliyat süresi her bir kulak için yaklaşık 30 ila 40 dakikadır. Postoperatif önlem olarak dikişler alınmadan önce sadece 4 ila 6 gün süreyle bir kafa bandajının takılması gereklidir. Ameliyattan 10 gün sonra sosyal ve sportif faaliyetler için hiç bir engel kalmaz.

Münih’te kulak kepçesi düzeltme konusunda bağlayıcı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi için bizimle buradan iletişime geçiniz: İletişim

Dr. med. Barbara Kernt