DGPRAEC

Praxisklinik Grünwald

089 / 64 95 77 77

mail@aesthetischechirurgie-muenchen.com

Kontaktieren Sie uns gerne für ein Informationsgespräch.

Vampire Lift

Google Plus Twitter YouTube Facebook Instagram
Header Image

Kırışık tedavisi ve kırışık azaltma

Cildimiz hayatımızın akışı içerisinde değişime uğrar. Bu değişikliklerden en sık görüleni, çok zor veya hiç engellenemeyeni kırışık oluşumudur.

Kırışık oluşumunun farklı sebepleri vardır: Bu sebeplerden bazıları doğal yaşlanma süreci, çevresel faktörler (örn. aşırı derecede güneşe maruz kalma), alışkanlıklar (örn. sigara içmek / yetersiz uyumak) ve yüz kaslarının mimik faaliyetleridir.

Mimiklere bağlı kırışıklıklar, özellikle alın bölgesinde (enine kırışıklıklar veya kaygı çizgileri), gözlerin arasında (kaş çatma çizgileri) ve gözlerin etrafında (gülme çizgileri) ortaya çıkar. Cilt ne kadar sık ve yoğun olarak mimiksel faaliyetlere maruz kalırsa, yüz ifadesi sakin ve rahatken bile belirgin bir şekilde görülen ve yüzü örn. üzgün, gergin veya öfkeli gösteren kırışıklar da o kadar erken ve derin oluşurlar. Bu kırışıklar, kişisel cilt yaşlanmasından bağımsız olarak genç insanlarda da baskın bir şekilde ortaya çıkabilir.

Kırışıklarınızdan rahatsızlık duyuyor ve sizi tekrar daha genç ve dinamik gösterecek daha düz ve gergin bir yüze sahip olmak mı istiyorsunuz? Dr. Kuschnir tarafından Münih’te gerçekleştirilecek bir kırışık tedavisi ya da kırışık azaltma uygulaması, kendinizi belirgin ve gözle görünür bir şekilde daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Kırışık tedavisi Münih’teki muaynehanemizde ayakta ve lokal anestezi ile gerçekleştirilmektedir. Uygulama yapılan bölgenin yüzeysel olarak uyuşturulması da mümkündür.

Genel olarak bir kırışık tedavisinden ya da kırışık azaltma işleminden sonra günlük aktivitelere ara verilmesi gerekmemektedir. Kırışık tedavisinin süresi, kapsam ve yönteme göre 20 ila 60 dakika arasında değişir.

Değişik tedavi olanaklarına dair diğer bilgiler:

    Kırışık tedavisi:

  • Botulinumtoksini
  • Dolgu maddeleri
  • Otolog yağ
  • Atravmatik kanüller aracılığıyla uygulanabilir.

Münih’te kırışık tedavisi konusunda bağlayıcı olmayan bir bilgilendirme görüşmesi için bizimle buradan iletişime geçiniz: İletişim

Dr. med. Barbara Kernt